Pozvánka na 15. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže "Mladý Európan"

Vážení zástupcovia stredných škôl,

dovoľte nám, aby sme Vás v mene Informačného centra Europe Direct Prešov pozvali na 15.ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan, ktoré sa uskutoční 18.9.2020 v čase od 9:00 do 12:00 v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Súťaže na regionálnej úrovni sa zúčastní max. 15 trojčlenných družstiev, zložených zo študentov tretích alebo štvrtých ročníkov stredných škôl, na základe elektronickej prihlášky doručenej organizátorovi súťaže prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MladyEuropanPresov). V prípade vyššieho počtu záujemcov bude do súťaže zaradených prvých 15 prihlásených škôl podľa termínu doručenia prihlášok. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte!

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login