Pozvánka na regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan + výsledky

Pozvánka na regionálne kolo vedomostnej súťaže o EÚ pre  stredné školy z okresov Prešov, Bardejov, Humenné, Vranov nad Topľou, Sabinov, Medzilaborce, Stropkov, Snina a Svidník, ktoré sa uskutoční

27. apríla 2018 na Prešovskej univerzite, ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov

Súťažiace družstvá v poradí podľa prihlásenia:

1.    Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou
2.    Gymnázium v Stropkove
3.    Stredná priemyselná škola Snina
4.    Stredná odborná škola technická Humenné
5.    Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník
6.    Gymnázium sv. Moniky, Prešov
7.    Gymnázium J.A. Raymana, Prešov
8.    Súkromné Gymnázium DSA Sabinov
9.    Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov

Cestovné   výdavky   spojené   s   presunom   súťažiacich   družstiev   a pedagógov do miesta konania vedomostnej súťaže a späť do sídla školy hradia účastníkom súťaže vysielajúce školy.

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login