EÚ vyčlenila 4,5 milióna EUR na 324 ukrajinských projektov vedcov s cieľom pokračovať vo výskume

S cieľom poskytovať nepretržitú podporu ukrajinskému výskumu Komisia strojnásobila pôvodný rozpočet štipendijného programu Eurizon na 4,5 milióna EUR v rámci programu Horizont Európa. Invázia Ruska na Ukrajinu priniesla výskumným pracovníkom každodenné výzvy. Neustála hrozba útokov na kritickú infraštruktúru, ako aj nemožnosť cestovať a zníženie štátneho financovania brzdili pokrok vo výskume. Napriek týmto výzvam sú ukrajinskí vedci naďalej odhodlaní vykonávať svoju prácu.

Očakáva sa, že štipendijný program Eurizon bude mať významný pozitívny vplyv na prácu ukrajinských výskumných pracovníkov vrátane možnosti obnoviť svoje projekty, uskutočniť špičkový výskum, nadviazať stabilný kontakt s medzinárodnými partnermi a rozšíriť šírenie výskumu. Štipendijný program im takisto umožní znížiť stres, pomôcť riešiť rodinné ťažkosti, získať prístup k zahraničným univerzitným knižniciam, udržať si odborníkov v oblasti IT a identifikovať trendy a najlepšie postupy v oblasti verejnej správy.

Štipendijný program bude mať celkovo 65 projektov vrátane 324 ukrajinských vedcov. Niektoré už začali svoju činnosť, pričom posledná skupina projektov dostala granty a začala sa od 1. mája.

Projekty budú vykonávať svoj výskum vo všetkých vedeckých oblastiach a budú sa realizovať v spolupráci s európskymi výskumnými infraštruktúrami.

Súvislosti

V apríli 2023 spustil projekt Eurizon financovaný EÚ svoj štipendijný program s názvomGranty na diaľkový výskum pre výskumných pracovníkov z Ukrajiny. Cieľom bolo ponúknuť krátkodobé štipendiá v trvaní 6 alebo 12 mesiacov zraniteľným výskumným pracovníkom. Z štipendijného programu sa financujú výskumné projekty realizované v spolupráci s európskymi výskumnými infraštruktúrami.

Spočiatku sa v rámci projektu Eurizon očakávalo prijatie maximálne 70 žiadostí a očakáva sa, že podporí približne 22 tímov v celkovej výške približne 90 výskumných pracovníkov s rozpočtom 1,5 milióna EUR. Výzva sa skončila v máji 2023 v nadväznosti na rozsiahlu propagačnú kampaň na Ukrajine. Odpoveď prekročila očakávania, pričom celkovo bolo prijatých 786 žiadostí, z ktorých 730 bolo oprávnených. S cieľom uspokojiť vysoký dopyt sa Komisia v januári 2024 rozhodla strojnásobiť pôvodne pridelený rozpočet na 4,5 milióna EUR, čím sa teraz financuje 65 projektov vrátane 324 výskumných pracovníkov.

Žiadosti pochádzali z celej Ukrajiny, väčšinou z Kyjeva, za ktorými nasledovali Charkov a Ľvov. Mladí výskumní pracovníci boli medzi žiadateľmi dobre zastúpení. Pokiaľ ide o rodový rozmer, 88 % tímov tvorili ženy.

Oprávnené žiadosti sa týkali rôznych tematických oblastí, ako sú:

  • 38 % Fyzikálna veda a inžinierstvo
  • 15 % Životné prostredie
  • 15 % Sociálna a kultúrna inovácia
  • 14 % Zdravie a potraviny
  • 10 % Energetika
  • 6 % infraštruktúry údajov, výpočtovej techniky a digitálneho výskumu

Vzhľadom na prebiehajúcu útočnú vojnu Ruska čelí Ukrajina eskalácii škôd na výskumnej infraštruktúre, logistickým a finančným výzvam pri udržiavaní výskumných činností v krajine a súvisiacim stratám kvalifikovaných odborníkov.

Jedným z míľnikov je spustenie kancelárie programu Horizont Európa v Kyjeve. EÚ sa okrem toho zaviazala poskytnúť ukrajinskému výskumnému a inovačnému spoločenstvu ďalšiu konkrétnu praktickú pomoc.

Viac informácií

Solidarita EÚ s Ukrajinou – Európska komisia

Medzinárodná spolupráca s Ukrajinou v oblasti výskumu a inovácií

Zvýšenie rozpočtu nášho oceňovaného štipendijného programu „granty na výskum na diaľku pre ukrajinských výskumných pracovníkov“

Kancelária programu Horizont Európa na Ukrajine – kancelária programu Horizont Európa na Ukrajine

Horizont Európa: Výskumné infraštruktúry – Európska komisia

Login